Testab Sanering

Asbestsanering

Vad är asbest ?

2014-10-30-12.43.00Namnet för en samling olika mineralfibrer som används i byggmaterial. Asbest bryts naturligt ur berggrunden är vanligt förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Av naturen är asbest långfibrigt och oorganiskt, egenskaper i byggmaterial såsom ljud- och värmeisolerande, lång livslängd, hög värmebeständighet,kemisk resistans, smidighet och hög hållfasthet.

Vart finns asbest ?

IMG_0516Eternitplattor (Takpannor, ventilationsrör, vattenrör, Pannrum, husfasad m.m) Sprutasbest (ventilation, balkar), Dörrar, golvmattor, svartlim, kakel, fix, shitt, färg, plast, väggplugg, fog, Bromsar, tätningsband, mm.  Asbesten stor tid var mellan 50-75 talet,  1982 totalförbjöds asbest.

Är asbest farligt?

Vid dammspridning ligger fibrerna kvar i luften under en längre tid, inandning av asbestfibrer är skadligt för kroppen, kan ge upphov till svåra sjukdomar såsom asbestos, mesotelion, skadad lungvävnad och lungcancer.

Ska asbest sanering anmälas?

IMG_1041Vid utförande av sanering ska arbetet anmälas till arbestsmiljöverket  2 arbetsdagar innan på börjat jobb, av en firma som har tillstånd för att sanera asbest.

Hur sanerar man asbest?

Godkänd skyddsutrustning för asbest, andningsskydd så som mask med p3 filter eller tryckluftsmask , undertryck i arbetszon, 2-3 stegs sluss, luftrenare och dammsugare måste ha H13 (Hepa) filter för att det ska klara av asbestfibrer.

Vad ska man göra med asbest avfall?

Det ska plastas in ordentligt, märkas upp och lämnas till personalen på återbruket så det blir deklarerat..2014 1 juli skärptes gällande lagstiftningen asbest 2006:1 asbest

Asbest sanering ska utföras av godkända företag med utbildad och kunnig personal…