Testab Sanering

PCB-sanering

Vad är PCB?

IMG_0024Är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier och räknas som svårnedbrytbara organiska föreningar.

För det mesta är PCB en trögflytande oljeliknande vätska som är fettlöslig,  hos människor och djur lagras PCB i fettvävnanden.

PCB försvagar?

immunförsvaret, ökar cancerfrekvensen och påverkar det centrala nervsystemet.

Var finns PCB?

PBC i fasadÄr vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats mellan 1956-1973.

PCB-haltiga fogmassor kan finnas mellan bygg- och prydnadselement, tegel och trä, i rörelsefogar (s.k. dilationsfogar), runt dörrar och fönster, runt balkonger vid anslutning till fasad, plast baserade golv mattor, mm finns även en bit in på 80 talet i  oljekondensatorer och oljetransformatorer, lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner, dörrstängare, mm.

PCB-inventering?

Miljöinventering är i vissa fall lagstadgad och i vissa fall starkt rekommenderad.

Ska PCB sanering anmälas?

PCB-sanering ska anmälas ca 3.v innan påbörjad sanering till miljökontoret och saklig information ska ges till berörda hyresgäster.

Hur sanerar man PCB?

PCB-saneringSanering sker med speciell utrustning som har  kolfilter/gasfilter på skyddsutrustning och punktsug på samtliga maskiner, marken ska täckas med markduk för att förhindra spridning.

Vad göra med PCB-avfall?

Allt avfall måste samlas upp och förvaras på ett godkänt och säkert sätt, tills det lämnas över till ett återbruk som får ta hand om PCB, där måste man deklarera in avfallet, deklarationskvittot skickas in till miljökontoret..

PCB-sanering ska utföras av godkända företag med utbildad och kunnig personal…